تاريخ روز : دوشنبه 29 دی 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت داروسازی شهید قاضی

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سوالهای پرتکرار در مورد حق تقدم :

1- آیا نیاز به پرداخت ارزش اسمی سهام حق تقدم می باشد ؟

با توجه به واریز و تسویه سود سهام سال مالی قبل در 24 دی ماه سال جاری سهامدارن استفاده کننده از حق تقدم می بایست مبلغ ارزش اسمی هرسهم که 1،000 ریال می باشد به حساب بانک صادرات واریز نمایند و از طریق ایمیل یا پست یا فکس،  فیش واریزی به اضافه گواهینامه حق تقدم ( تعداد سهام حق تقدم جدید خریداری شده را هم در زیر برگه دست نویس ذکر کنید )را ارسال فرمایند.

2-ارسال گواهینامه حق تقدم تا چه تاریخی  زمان دارد و از چه طریق امکان ارسال گواهینامه وجود دارد؟

تا تاریخ 1399/12/03

گواهینامه حق تقدم را از سایت شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام)  به آدرسwww.sgco-infusion.com از قسمت امور سهامداران، پرتال سهام دانلود کرده و امضا کنید و از طریق ایمیل saham@sgco-infusion.com   یا شماره فکس36309306-041 ذکر شده در سایت یا از طریق پست ارسال فرمایید .

3- آیا پرداخت فقط از طریق بانک صادرات انجام گردد؟

پیشنهاد میگردد مبالغ پرداختی ترجیحا از طریق شعب بانک صادرات انجام گیرد و در صورت واریز از طریق سایر بانکها دقت گردد تا مبالغ واریز به هر دلیل به حساب شخص برگشت نشود.توضیح اینکه شماره حساب اعلامی دارای شناسه می باشد و شناسه هر شخص کد ملی سهامدار می باشد که می بایست در فیش واریزی نوشته شود.

 4- مشکلات ورود به سایت شرکت:

- نام کاربری: کد بورسی بدون حروف وارد شود.

 - رمز:  شماره شناسنامه سهامدار وارد شود اگر شماره شناسنامه و کد ملی سهامدار یکسان می باشد و با صفر شروع می شود کد ملی بدون صفر اول وارد شود،  در صورتی که همچنان مشکل باقی بود کدملی به صورت کامل به عنوان رمز ورود وارد شود.

- اگر در تاریخ مجمع سهامدار نباشید برگه حق تقدمی برای شما صادر نشده است فقط فیش پرداختی را به همراه کدملی و کدبورسی برای شرکت ارسال فرمایید.


 5- در صورتی که اشتباه واریز انجام داده باشیم ؟

فیش واریزی را به همراه گواهینامه حق تقدم برای شرکت ارسال فرمایید مبلغ واریزی شما پس از پایان افزایش سرمایه برگشت داده میشود.


نکته ای  درباره برگه  حق تقدم ها:

تعداد سهام و حق تقدم های ذکر شده در برگه های حق تقدم به تاریخ روز مجمع فوق العاده شرکت می باشد (1399/09/24) . 


تماس با ما  :

تلفن تماس :   5141-041  داخلی 345

فکس :               36309306-041  

ایمیل :               saham@sgco-infusion.com  

آدرس:             تبریز کیلومتر 18 جاده تهران بعد از پلیس راه روبروی مرکز آموزشی جهاد کشاورزی خیابان سرمدارو

راهنمایی:

جهت ورود، برای نام کاربری، سهامداران محترم حقیقی 5 رقم (عدد) کد بورسی و برای رمز، شماره شناسنامه خود را وارد نمایند و سهامداران محترم حقوقی برای نام کاربری، 5 رقم (عدد) کد بورسی و برای رمز ،شماره ثبت شرکت را وارد نمایند  .

سهامداران محترمی که کد ملی و شماره شناسنامه یکسان دارند جهت ورود برای نام کاربری، 5 رقم (عدد) کد بورسی و برای رمز ، کد ملی خود را وارد نمایند.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی