تاريخ روز : چهارشنبه 06 بهمن 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت داروسازی شهید قاضی

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

نحوه دریافت مبالغ حق تقدم فروش رفته:
کلیه سهامدارن محترمی که از حق تقدم استفاده ننموده اند خواهشمندیم با مراجعه به پرتال سهام نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی در قسمت سایر اقدام فرمائید تا در اسرع وقت مبالغ متعلق به هر سهامدار به حساب آنها واریز گردد.

 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی